Програми и дешавања

Библиотека

Библиотека Музеја науке и технике прибавља, чува, библиотечки обрађује и даје на употребу читаоцима издања Музеја, значајне и нове, домаће и стране публикације и часописе из области популарне науке и технологије, историје науке, технике, индустрије и музеологије.

Књижни фонд се увећава поклонима и куповином као и разменом с многим институцијама.

Библиотека је, осим запосленима у Музеју, намењена стручној и широј јавности. Ради потпунијег пружања информација из разних области, приступ књижном фонду је слободан.

Корисницима је на располагању и Читаоница Музеја науке и технике. Читаоница је отворена понедељком, средом и петком  од 10.00 до 15.00 часова. Услуга коришћења књижног фонда Библиотеке Музеја је бесплатна.