Програми и дешавања

ФЕСТИВАЛ С.У.Т.Р.А.

СУТРА - Спој Уметности, Технологије, Разноврсног и  Аутентичног
МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
6-27. октобар 2016.

Фестивал С.У.Т.Р.А. (Спој Уметности, Технологије, Разноврсног и Аутентичног) представља уметнике, институције, концепте и пројекте, који истражују везу уметности, науке и технологије кроз изложбу, разговоре, презентације и интерактивне радионице. Фестивал С.У.Т.Р.А. је иницијатива Музеја науке и технике за поновно покретање фестивала уметности и науке у Београду. Фестивал истражује граничења, спајања, прожимања и сажимања технологије и уметности, анимирајући друштво у циљу развоја науке и уметности, представљајући научна и технолошка достигнућа кроз уметност, указујући на то да су наука и уметност незаобилазни део свакодневице, да оно што је данас научни или уметнички експеримент С.У.Т.Р.А. може постати свакодневица.

ЈУЧЕ, ДАНАС,.....

Техника никада није само скуп материјалних ствари које служе остварењу разноликих циљева. Она их превазилази, и постаје један од главних фактора који обликује друштво, a њен ниво развоја одређује степен развијености и сложености друштвених институција и друштвених односа. Она поставља границу могућности сазнања и духовног живота уопште, и извор је динамизма целе културне сфере. Техника данас сервисира цео распон човекових потреба од културних и емотивних до баналних, биолошких, обликује и сам начин његовог живота. Нема човека без технике, као ни без друштва.

(Техника и култура, Миливоје Пејчић, Просвета Ниш, 1988)

Нашом свакодневицом доминирају нове технологије, које врше константан процес дигитализације реалности. У том процесу, настају нови светови, захваљујући науци, дигиталној уметности и медијској култури. Нова реалност и нови светови се не успостављају и не крећу само у односу на људскост и менталне способности, већ омогућавају да се наше постојање доживљава као радикално изменљива компонента, где производи нових технологија често теку паралелно и независно од наших животних процеса. Градивни елемент нове реалности, информација, односно њен материјални носилац - технологија, има особине раста, варијабилности, самоочувања и репрoдуктивности, не-хуманa је и креира дехуманизоване поруке. У оваквом развоју људског окружења, традиционална подела по категоријама природног и вештачког више не функционише - органско се стапа са неорганским и материјално са нематеријалним, откривајући свој техно-биолошки или пост-биолошки карактер. Уметност и наука су, чвршће него иначе, повезане уз помоћ нових технологија, које настају из истих техника као и сам живот.

Научно истраживање је део наше свакодневице. Уметничко истраживање нових технологија преплиће се са научним и техничким истраживањима, насталим из потребе да се редефинишу традиционални приступи, кроз експериментисање, интердисциплинарни приступ, иновацију уметничко-научних техника и метода, критичко испитивање нових садржаја и утицаја савремене технологије и научних открића. Нова генерација уметника/истраживача одрастала је кроз употребу технологија, пратећи њихову експанзију, која је довела до промена у начину рада, међусобној комуникацији, мењајући навике, обрасце понашања и вредносни систем друштва. Усвајањем нових технологија, уметници и научници су поставили себи нове задатке и циљеве показујући да границе више не постоје.

На Фестивалу С.У.Т.Р.А., кроз изложбу и радионице, представљени су уметници и истраживачи који користе елементе савремене уметности, науке и иновативних технологија (уметност звука, уметност уређаја, интерактивна, интраактивна, хаптичка, роботска и хибридна уметност). Њихове уметничке стратегије прелазе на конкретну оперативну активност, где технологија постаје повезана са стањем организма. Један део радова представља лични ниво критичких рефлексија о утицају технолошког напретка на модерно друштво.

Презентације и разговори, обрађују најактуелније теме и технологије, као што су роботика, неуронауке и вештачка интелигенција. Фокус је на локалном доприносу светској роботици, започет још шездестих година прошлог века, а који је оживео кроз савремена истраживања и достигнућа на факултетима и институтима у Србији.

Овим пројектом Музеј је отворио простор и продукцијску платформу да представи савремену уметност и науку, да пружи различите образовне моделе, да размени мишљења, идеје и иновативне могућности, да повеже уметнике, научнике, филозофе, инжењере и креативце. Фестивал пружа активно учешће појединцима, претварајући их из пасивних посетилаца у активне учеснике. Истражујући преплете технологије, уметности, науке и друштва, с нагласком на њиховој симбиози и сложености међусобних односа, Фестивал пружа нове перспективе које су неопходне за развој појединаца и друштва, постављајући питања, пружајући одговоре, провоцирајући и мотивишући. Отуда логично присуство уметника, научника и научних институција на једном месту, у заједничкој мисији.

Фестивал С.У.Т.Р.А. је настао као пилот пројекат 2009. године у оквиру Трећег Фестивала науке. Као део овог програма, приказани су научно-уметнички филмови, у сарадњи са Фестивалом Science Film из Њујорка, и презентација софтвера програмера Давора Магдића. Други С.У.Т.Р.А. фестивал реализован је кроз поставку у оквиру Четвртог Фестивала науке, 2010. године, и представио је 13 уметника/истраживача. Трећи С.У.Т.Р.А. фестивал реализован је кроз поставку у оквиру Петог Фестивала науке, од 2. до 4. децембра 2011. године, у галерији Народне банке Србије на Славији. На трећем С.У.Т.Р.А. фестивалу представљено је 9 радова. Четврто издање овог фестивала одржано је 2013. године у Дому омладине Београда, и тада је представљено 12 уметника, истраживача и институција.

Иван Станић, аутор и кустос Фестивала

 

ИЗЛОЖБА
сталне поставке Музеја

Учесници: Наташа Теофиловић, Хрвоје Хиршл, Добривоје Милијановић, Крис Брукмајер, Драшко Аџић, Романа Бошковић, raum.null, Just Machine, Вукашин Станчевић,  CrochetingMath Group, Нина Тодоровић, Стеван Којић, Светлана Мараш, Исидора Фићовић, Дејан Врачаревић и Тијана Раденковић.


ПРОГРАМ

Петак 7. октобар

У 20 часова

WonderLab, Центар за интермедијску и дигиталну уметност МСУВ, Сања Којић Младенов, презентација

Субота  8. октобар

У 17 часова

Генеративни визуелни идентитети, Урош Крчадинац, радионица

Недеља 9. oктобар

у 20 часова

Изванредни Боб, аудио-визуелни перформанс уживо

raum.null live, techno-noise, перформанс уживо

Четвртак  13 . октобар у 19 часова

Визуелизација података као приповедачки медиј, Урош Крчадинац

Петак 14. октобар у 19 часова

Како учинити да роботи постану емотивни и друштвени попут људи?, Др Александар Родић, Центар за роботику, Институт „Михајло Пупин“ Београд , презентација

Субота 15. октобар

У 17 часова

Интерактивна музика, Светлана Мараш, радионица

Уторак 18. октобар

у 19 часова

Центар за промоцију науке, презентација

Четвртак 20. октобар у 19 часова

Могу ли машине да мисле?, Миљана Милојевић, предавање

Петак 21. октобар у 19 часова

Неуронауке: Зашто волимо танго?, Милена Чукић, презентација и експеримент

Недеља 23. октобар

У 19 часова

Flow vertical, Јасна Јовићевић, интерактивни концерт и експеримент

Уторак 25. октобар у 19 часова

Драган Илић, гост Фестивала, презентација

Среда 26. октобар у 19 часова

Београдска школа роботике, проф. др Вељко Поткоњак, предавање

Четвртак 27. октобар у 19 часова

Робот Марко, Мирко Раковић, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент - Технички факултет Нови Сад, презентација робота Марка