back to top
Tanja_Vujinovic_Carboflora-HIRES-40
Tanja_Vujinovic_Carboflora-HIRES-32
Tanja_Vujinovic_Carboflora-HIRES-13

Karboflora

Generativno digitalno okruženje

Tanja Vujinović

3D objekti i generativno modelovanje: Tanja Vujinović
Unity3D programiranje: Tanja Vujinović, Gaja Boc, Sara Bertoncelj Čadež
3D objekti karbonskih biljaka: Darius Androlonis za edukator.pl
Konsultanti: dr. Vid Podpečan, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Štefan, Jan Kušej
Produkcija: Ultramono i SciArtLab, Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Štefan, 2019.

Virtuelno okruženje nastanjuju biljke koje su eho Zemljine flore stare stotine miliona godina, preciznije, biljaka iz perioda Karbona, koje sada čine polja uglja.
Kao što je opšteprepoznato, naše doba, koje je Dona Haravai prikladno nazvala Kapitalocen, štetno je za životnu sredinu i zdravlje svih živih organizama. Upotreba fosilnih goriva dokazano je štetna za celu planetu, ali postoji nada da ako potpuno prestanemo sa upotrebom fosilnih goriva, možda preokrenemo neke efekte globalnog zagrevanja i na taj način nadoknadimo deo štete koju smo učinili tokom poslednja dva veka industrijskog razvoja.Šume karbonskog perioda sastojale su se od mnogih rođaka današnjih biljaka – četinara, rastavića i paprati. Neke biljke, poput ranih srodnika paprati, mogle su da narastu do četrdeset metara u visinu. Stabla Lepidodendrona imala su koru koja je podsećala na ljusku. Fosili ove biljke pokrenuli su maštu naših predaka i možda su odgovorni za imaginarne konstrukcije zmajeva. Iako opada njegova upotreba, ugalj se i dalje dosta koristi u industriji, ne samo za direktnu proizvodnju energije, već i za brojne industrijske primene i derivate. I dalje je značajan izvor emisije ugljen-dioksida u atmosferu.Okruženje Karboflore povezano je sa praćenjem količine štetnih čestica u atmosferi. Njihova količina zavisi od načina na koji biljke nastanjuju virtuelni sistem. Karakteristike virtuelnih biljaka povezane su s bazom podataka koja prati kvalitet vazduha u gotovo realnom vremenu. Više od 10.000 stanica širom sveta stalno šalje podatke o raznim zagađivačima kao što su PM2.5, PM10, ozon, NO2, SO2 i CO, kao i AQI (indeks kvaliteta vazduha). Kada se aplikacija aktivira ona odabere najbližu fizičku lokaciju i održava svojstva biljaka u zavisnosti od brojeva koji se šalju iz baze podataka. Biljke kao jedna vrsta bezvremenske ur-forme održavaju eho prošlosti i moguće budućnosti u okviru kojih možemo naše smanjiti naše emisije štetnih gasova.