back to top
katalogikone

VI IKONE

Instalacija

Kristina Tica

Projekat VI ikone istražuje primenu jednog od postupaka „kompjuterskog vida“ (computer vision) u cilju stvaranja slike koja izgledom podseća na pravoslavnu ikonu. Generisanjem piksela kroz postupke mašinskog učenja uspostavlja se relacija između kanona ikone i slike nastale na osnovu programskog algoritma.
Kreiran je softver i prikupljena baza sa oko 3500 digitalnih slika ikona, na osnovu kojih softver uči i kreira potpuno novu sliku (ikonu). Oslanjanjem na geometrijsko-matematički raspored elemenata digitalne reprodukcije ikone, kroz statističku obradu, računar uspeva da zapazi/prpeozna elemente kanona, odnosno vizuelnog jezika ikone.
Cilj ovog umetničkog projekta jeste demistifikacija moći VI, usmeravajući algoritamske procese prema podražavanju jezika ikone, suprotstavljajući uticaje dva interfejsa – virtuelnog sveta digitalne slike i tradicionalne rukotvorene ikone – kao artefakta koji u savremenom dobu takođe prolazi kroz različite vrste masovnog reprodukovanja, pri čemu se njene tradicionalne i duhovne vrednosti na neki način devalviraju.
Posetioci izložbe dobijaju „novu“ generisanu ikonu, što je dodatna kritička nadogradnja u odnosu na obesmišljavanje statusa ikone kroz praksu deljenja odštampanih ikona u tabloidima.