back to top

Učesnici SUTRA 2019

Ko danas oblikuje našu stvarnost, ko stoji iza medija, aplikacija, programa, ko stvara algoritme i piše nizove i nizove programskog koda?

Miljana Milojević

Milena Čukić

Маја Lyon

Mirjana Milošević

Uroš Krčadinac

Svetlana Maraš

Aleksandra Jovanić

Bojan Radojčić

Dejan Vračarević

Dobrivoje Milijanović Romana Bošković Živanović

Isidora Todorović

Nataša Teofilović

Stevan Kojić

Kristina Tica

Zorica Milisavljević

Maja Bosnić

Dragana Krtinić

Simon Marić

T. Ractor

Arsenije Savić

Mirjana Utvić

Tanja Vujinović

Vukašin Stančević

Nikola Vuković