Facebook Instagram You tube

FASIH

Пројекат FASIH – Future Art and Science Industrial Heritage усмерен је на интердисциплинарно истраживање индустријског и културног наслеђа Београда, Ријеке и Трбовља, кроз мапирање, истраживање и процену архитектонских достигнућа и нематеријалних процеса који су обележили модерну историју ова три града. Пројекат представља регионалну сарадњу која спрегом научног истраживања, уметности и нових медија тежи да повеже савремене моделе ревалоризације и ревитализације индустријског наслеђа. Помоћу информационих технологија и нових технолошких алата, ова иницијатива пружа нове приступе промоцији вредности културног, научног и индустријског наслеђа региона, заједничког у контексту одрживе Европе будућности.

 

FASIH је фокусиран на развијање нових приступа за разматрање и ревитализацију индустријског наслеђа у Југоисточној Европи, конкретно у Србији, Хрватској и Словенији. Пројектни конзорцијум креираће сопствену методологију намењену развоју интернационалних сарадњи и продукције нових уметничко-научних производа у домену индустријског наслеђа. Акценат је на иновативном, ко-креативном оквиру базираном на новим технологијама и одрживости.

Један од примарних циљева пројекта је иновативност која ће бити постигнута коришћењем савремених технологија и новомедијских формата као што су XR, VR, AR, 3Д штампа и други. Развој и експериментални приступ баве се, ништа мање битно, и еколошки прихватљивим решењима како би се достигао висок ниво одрживости пројекта. Овај циљ биће остварен подизањем свести, дељењем знања, добрих пракси и нових приступа важних за решавање изазова животне средине.

FASIH је истовремено и социјално инклузивна платформа коју чине различите институције, асоцијације, студенти, уметници, грађани и експерти природних и техничких наука, и хуманистике, док ће трансформисањем индустријског и културног наслеђа у дигитални уметнички наратив резултати пројекта бити доступни широкој публици. Финални сегмент пројекта представљају изложбе које ће бити истовремено постављене у Београду, Ријеци и Трбовљу, као и финална конференција на Свеучилишту у Ријеци.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: ЕУ програм Креативна Европа

Трајање пројекта: 02/2023 − 07/2025

Сајт пројекта: artandscience.rs/fasih

 

Координатор

Центар за промоцију науке, Србија

 

Партнери

Музеј науке и технике, Србија

Свеучилиште у Ријеци, Хрватска

Академија примењених уметности Ријека, Хрватска

Природословни музеј Ријека, Хрватска

Делавски дом Трбовље, Словенија

уторак - недеља 11-18ч

300 динара – појединачна карта 500 динара – породична карта

Музеј науке и технике Скендербегова 51 11158 Београд (Градски превоз: трамваји 2, 5, 10, аутобуси 26, 79)