Програми и дешавања

Издавачка делатност

Издавачка делатност Музеја науке и технике представља завршни корак у процесу заштите и популаризације културне баштине. Ова делатност синтетише тај дуг и сложен процес, публикујући резултате документационог, стручнонаучног, конзерваторско-рестаураторског и програмског рада. Издавачка делатност има задатак да подстиче и прати научноистраживачки рад у домену историје науке и технике, да унапређује свест о неопходности очувања културне баштине и да популаризује одговарајуће области културног живота. Њени основни производи су специјализована издања из области научно-техничке баштине.

Флогистон

Флогистон је публикација стручнонаучног профила у којој се објављују научни чланци, стручни чланци, информативни прилози, прикази и посебне врсте прилога из области историје науке, технике и технологије. Музеј га издаје од 1995. године.

Овде можете погелдати електронску верзију Флогистона број 31 >>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 30 >>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 29>>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 28>>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 27 >>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 26 >>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 25 >>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 24>>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 23 >>

Овде можете погледати електронску верзију Флогистона број 22 >>

Навој – информатор Заједнице научнотехничких музеја Србије

Од 2003. године Музеј науке и технике издаје часопис Навој као информатор Заједнице. Циљеви Навоја су побољшање сарадње и унапређење струке, као и информисање стручне и шире јавности о раду на заштити научнотехничке баштине Србије. Часопис излази једанпут годишње на српском језику, а издање на енглеском језику, које излази једанпут годишње, садржи избор текстова из два годишња броја.

ПИНУС

Пројект ПИНУС (Путевима инжењерства у Србији) јесте научноистраживачки пројекат Музеја, сачуван у серији свезака које су излазиле од 1994. до 1998. године. Окупио је велики број аутора који су систематски истраживали развој српског инжењерства у 19. и раном 20. веку. Од 1998. године Музеј науке и технике објављује ПИНУС у електронском издању.